Privacy

PRIVACYVERKLARING Ergocare

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Ergocare op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Ergocare biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan. Daarbij verwerkt Ergocare ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Ergocare werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen.
 • Ergocare gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ergocare houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Ergocare

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Ergocare wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 053 428 30 90 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: info@ergocare.nl

Website: via het contactformulier op www.ergocare.nl/contact

Post: Ergocare Vennik BV
Kopersteden 24-1
7547 TK Enschede

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Ergocare verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Ergocare verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Ergocare verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u een mail-mij-terug-formulier invult.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Ergocare aanbiedt, kan Ergocare de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Ergocare af te nemen op het gebied van informeren over de producten en diensten van Ergocare (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Ergocare niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Ergocare;
 7. om de website van Ergocare te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Ergocare stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van NAW gegevens ten behoeve van het fysiek verzenden van post, Google ten behoeve van het verbeteren van de website, contactgegevens ten behoeve van opvolging contact (zoals een CRM-systeem).
 2. Indien Ergocare uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Ergocare ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Uitzonderingen, bijvoorbeeld waar vooraf expliciet toestemming is gevraagd en verleend.
 3. Ergocare zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Download whitepaper, pdf’s, e-book en dergelijke

De gevraagde gegevens in het downloadformulier kunnen door ons gebruikt worden (na actieve consent) om eventueel contact met je op te nemen en voor analyse-doeleinden.

8) Beveiliging en bewaring

 1. Ergocare neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Ergocare zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Ergocare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Ergocare uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Ergocare uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

9) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Ergocare bezoekt.  Op de website(s) van Ergocare worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Ergocare gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Ergocare te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Ergocare  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser. Lees ook onze cookieverklaring.

10) Websites van derden

De website van Ergocare  kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ergocare  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

11) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

12) Wijzigingen

Ergocare  kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

13) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Ergocare  een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

14) Klachten

Ergocare hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Ergocare  Vennik BV

Gebruik van formulieren

Contact

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Voornaam We verwerken uw naam zodat we u op een persoonlijke manier kunnen benaderen.
Achternaam We verwerken uw naam zodat we u op een persoonlijke manier kunnen benaderen.
E-mailadres We verwerken uw e-mailadres zodat we u kunnen bereiken.
Telefoonnummer We verwerken uw telefoonnummer zodat we u kunnen bellen.