Fontys EGT

Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie

Verpleeghuis van de toekomst is een thuis

In ons land wonen ruim 65.000 mensen in verpleeghuizen. Een goed thuisgevoel helpt om de kwaliteit van leven in het verpleeghuis optimaal te maken. In dit project wordt met verpleeghuisorganisaties en experts op het gebied van kwaliteit van zorgbouw en verpleeghuiszorg het thuisgevoel onderzocht.

Goede zorg en een echt thuisgevoel staan soms op gespannen voet met elkaar. Toch is het van belang dat evenzeer op thuisgevoel als op zorg wordt gestuurd en geëvalueerd. Dit vanwege politieke en sociale trends zoals het scheiden van wonen en zorg, en het ombouwen van bestaande zorgbouw tot verpleeghuiscapaciteit. Ouderen krijgen daarbij een steeds grotere stem in hoe zij zelf wensen te wonen. Daarnaast is, niet alleen thuis maar ook in het verpleeghuis, de rol van de mantelzorg en vrijwilligerszorg in toenemende mate belangrijk. Dit betekent dat ook voor hen moet gelden dat zij zich thuis voelen. Denk aan dementie waarbij het bevorderen van een thuisgevoel van extra grote betekenis is. De producten van Ergocare dragen in grote mate bij aan een vertrouwd gevoel door het directe contact tussen zorgvrager en zorgverlener.

Dit project beoogt factoren die het thuisgevoel bij de verpleeghuisbewoners bepalen inzichtelijk te maken, te bevorderen en te evalueren. Dit met als doel om de kwaliteit van leven in het verpleeghuis optimaal te maken.

Klik hier voor de website van deze partner

 

Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie
Dominee Theodor Fliednerstraat 2
5631 BN Eindhoven
Klantcontactcentrum: 08850 – 80000
egt@fontys.nl