Partners

Dit zijn de partners van Ergocare

De primaire doelgroepen voor Ergocare zijn Ziekenhuizen, Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Ergocare is zeer zorgvuldig in het zoeken naar samenwerkingsverbanden en of partnerships in deze sectoren.

De komende jaren krijgen we te maken met een dubbele vergrijzing. De eerste jaren groeit vooral de groep 65-79 jarigen op de totale bevolking, vanaf 2025 groeit ook de groep 80-jarigen enorm. In 2040 is naar schatting 26% van de bevolking 65 jaar of ouder. Een derde hiervan (meer dan 1.500.000 miljoen mensen) is 80 plus. Dit betekent dat er steeds meer mensen zorgbehoevend worden. Deze grote vraagtoename moet beantwoord worden met minder mensen. Hulpmiddelen en andere slimme oplossingen zijn hiervoor de enige optie.

Om de werkprocessen beheersbaar én betaalbaar te houden is het hebben van goed gereedschap het halve werk. Goed gereedschap is de enige echte oplossing om onderwerpen als fysieke belasting, verzuimreductie, beschikbare zorgtijd en beheersbare kosten een positieve wending te geven.

Vanuit die overtuiging is het van groot belang om samen met partners vanuit verschillende disciplines te zoeken naar duurzame oplossingen. Ergocare voelt het als haar verantwoordelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen en investeert dus graag in innovatieve ideeën voor de toekomst

 

Logo_Partner van ZIA

Lees meer over deze samenwerking

Logo SAOW

Lees meer over deze samenwerking

Fontys EGT

Lees meer over deze samenwerking

Flex OK

Lees meer over deze samenwerking